Ako je komunistički antifašizam laž, a jeste, onda svatko laže tko tvrdi da je partizanska borba jugo-komunista bila antifašistička,
jer komunizam je komunizam, a ne anti-fašizam, kao što je fašizam – fašizam, a ne anti-komunizam!
Komunizam u svojoj utopijskoj želji stvaranja savršenog društva propagira i provodi nasilje,
te nasrće na ljudsku slobodu, imetak i integritet. Ne samo da se u isto vrijeme može biti i protiv fašizma i protiv komunizma, nego je to nužnost u zemljama gdje se ostaci ovih ideologija još uvijek nadopunjavaju u borbi protiv demokracije. (Helmut Shmidt)

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.