Civilizacijski sraz

Uvijek i nanovo se moramo vraćati u prošlost. Samim povratkom i ponovnim sagledavanjem činjenica koja su omeđila jedno vremensko razdoblje mi možemo doći do jasnije spoznaje koja uvijek i ne mora biti onakvom kakvu smo je mi zamišljali. Vratimo se na trenutak u Srednji vijek. To je razdoblje konačnog pada jednog carstva. Godine 476. nakon […]

Read more
Bez vođe kroz olujna vremena

Koračanjem kroz vrijeme, naša povijest u širem kontekstu se može analogijom i slijedom događaja na neki način usporediti i sa putovanjem i događajima naroda Izraela. Koji u svojim vremenskim odjelcima nastoji izreći jedan oblik zahvale svom narodu i Bogu. Onomu višem i jačem, koji brižno i pažljivo vodi svoj puk, daje mu smjernice i na […]

Read more
Aristocid naroda

Ako uzmemo pretpostavku da imamo u svom razvoju i inicijalni faktor inteligencije kao pokretačku snagu i viziju koja nas kao osobe i narod pokreće, onda možemo na temelju toga izvući i zaključak da postoji razlika među rasama i pojedincima. Postavlja se i logično pitanje, na koji način i kako utjecaj inteligencije utječe na političku stabilnost […]

Read more