Europski antifašizam u vrijeme Drugoga svjetskog rata iznjedrio je demokraciju te danas više nije aktualan u demokratskome svijetu. S druge strane, jugoslavenski komunistički antifašizam koji se izrodio u totalitarizam brani se danas kao velika civilizacijska tekovina. Protiv koga je ili čega danas hrvatski antifašizam? Objekt protivnosti očigledno je izmišljen. Pomno promatranje hrvatske situacije ukazuje da je komunizam živ (premda maskiran liberalizmom) te da se koristi anifašizmom radi vlastite obrane. Vođe Srba u Hrvatskoj antifašizmom se koriste kao sredstvom tradicionalne srbobranštine koja isključuje vlastitu krivicu, a za zlodjela prošla, sadašnja i buduća optužuje druge – ustaše. Sjetimo se samo događaja u Srbu 27. srpnja 1941. U komunističkoj Jugoslaviji taj se datum slavio kao dan antifašističkoga ustanka naroda Hrvatske. Taj se datum i danas obilježava iako se zapravo tada dogodio četnički zločin nad Hrvatima. Post komunistima tradicija NOB-a i komunističkog antifašizma (pri čemu se taje zlodjela komunista) temelj je obrane njihove legitimnosti u preobrazbi u socijaldemokrate. Komunističke strukture (zločinci, udbaši, ideolozi, menadžeri, podobni intelektualci…) prešle su u fazu postkomunizma, a raspršene su po raznim strankama. Te strukture toliko su jake da su spriječile svaki pokušaj lustracije ili kažnjavanja ma i jednoga komunističkog zločina. Postoji i stranka koja je izravna i legitimna sljednica totalitarne KPH. To je današnja Socijaldemokratska partija koja bi morala na sebe preuzeti i odgovornost za zločine iz komunističkoga razdoblja te se usmjeriti prema ispitivanju savjesti i katarzi da bi se ostvarila istinska demokracija. Katarza se nije dogodila, već se veličanjem Titova komunizma i prešućivanjem njegova totalitarnog karaktera čuva današnja politička pozicija komunista preodjevenih u liberale. S druge strane nema ni traga neke stranke koja bi bila sljednica ustaškog pokreta. Te stranke nema iz jednostavnog razloga što su komunisti u potpunosti likvidirali NDH daleke 1945!

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.