Zapanjujuća sličnost može se pronaći u dva društvena sistema liberalizmu i komunizmu. Mnogima nije jasno, kako ova dva sustava rabe zajedničku platformu u prihvaćanju ideja, misli i djelovanja. Što je još začuđujuće, je pitanje kako i na koji način su bivši komunisti gotovo preko noći postali uvriježeni predvodnici liberalno demokratskih načela!?
A ta načela imaju jednu zajedničku crtu koja direktno utječe na sve ljude u zajednici. Svoja načela baziraju na anti-memorijskom oblikovanju ljudi. Gdje se nastoje izbrisati tragovi koji na bilo koji način dovode glavne nosioce u neugodnu situaciju. Sve sfere društva koje postoje izvan liberalno-demokratskog poimanja zajednice i života u njoj se smatra zaostalim i beskorisnim te im se predbacivanjem i etiketiranjem nastoje izbrisati memorijska sjećanja na događaje iz prošlosti.
Praveći usporedbu možemo doći do zaključka da liberalna demokracija predstavlja jedan podmukliji i prizemniji način vladanja ljudima i svijetom. Ne imajući stvarno i vidljivo u svojim rukama sva ona sredstva brutalne prisile kakvu je koristila Komunistička Partija, lideri i zagovornici liberalne demokracije pod krinkom očuvanja modernosti novog čovjeka rabe profinjenija sredstva koja rezultate donose bez gulaga. Samo su nijanse u pitanju, ali se također može nastradati.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.