Od Vuka Stefanovića do Milorada Pupovca

U drugoj polovici 19.stoljeća teče smišljena i organizirana politika srpske vlade i pravoslavne crkve oko pretvaranja neslavenskih, pravoslavnih Vlaha, dotad mirnih seljaka-stočara, koji su Hrvatsku smatrali svojom domovinom i nazivali se pravoslavnim Hrvatima u agresivne nacionalno osviještene Srbe..Kad je Srbija na Berlinskom kongresu 1878. dobila nezavisnost kao i Crna Gora, morale su se odreći Bosne […]

Read more