Srednjovjekovna krivovjerja

Jedinstvo vjere bilo je glavno obilježje religioznog života na Zapadu tijekom prvih stoljeća srednjeg vijeka.Nakon što je iskorijenjen germanski arijanizam, a drugi narodi obraćeni s pradavnog poganstva, samo su neki pojedinci i manje grupe krivovjernika činiliiznimku u jedinistvu kršćanske -katoličke vjere europskih naroda.Iako se čini paradoksalno, kršćanstvo je trebalo dosegnuti svoj vrhunac-počevši od dvanaestog stoljeća- […]

Read more
Raznolikost prvotnog jedinstva

Unatoč jedinstvu i zajedništvu koje je postojalo u prvim kršćanskim vremenima i zajednicama, među kršćanima su nerijetko postojali i određeni nesporazumi, nesuglasice, podjele i razdori. O tome nam, između ostaloga, svjedoči i sam sveti Pavao kada piše zajednici u Korintu:»Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su među vama razdori. Treba […]

Read more
Mjerilo života

Nitko se ne može osvrnuti na povijest zapadne civilizacije stoljeća u kojemu živimo, a da se pri tome ne osjeća obeshrabren kada vidi što je suvremeni čovjek učinio sa svojim novim golemim znanjem, izobiljem i moći što ih je stekao. Vratimo li se u devetnaesto stoljeće i pročitamo li što su napisali znanstvenici, reformatori društva […]

Read more
Sasvim običan mistik

Misticizam održava ljude mentalno zdravima. Sve dok imate misterij, imati ćete i zdravlje; kada uklonite misterij, stvarate morbidnost.Običan je čovjek uvijek bio zdrav zato što je običan čovjek bio mistik.On je dopustio sumrak. Uvijek je imao jednu nogu na zemlji, a drugu u bajci.Uvijek si je dopuštao slobodu sumnje u bogove, ali(za razliku od današnjih […]

Read more